Strona główna

CAPOW Kłodzko

57-300 Kłodzko, ul. dr.Janusza Korczaka 1
tel./faks: 74 867 35 93
e-mail: dd-klnospam@nospampost.pl
NIP: 883-10-15-698
REGON: 022525850

Godziny urzędowania: 7.30 -15.30
Placówki opiekuńczo-wychowawcze: całodobowo

Dyrektor - mgr Monika Kotuła
tel.służbowy: 605 253 015
e-mail: m.kotula@ddkl.pl

Główny Księgowy - Wanda Czerniak
tel.służbowy: 74  867 35 93 w. 2
e-mail: w.czerniak@ddkl.pl

Starszy referent ds. księgowo - finansowych - mgr Sandra Węgrzyn
tel. służbowy: 74 867 35 93 w. 3
e-mail: kadry@ddkl.pl

Starszy referent ds. kadrowych - mgr Ewa Tuchendler
tel. służbowy: 74 867 35 93 w. 3
e-mail: kadry@ddkl.pl

Sekretariat - Anna Bartniak
tel. 74 867 35 93 w. 1
e-mail: dd-kl@post.pl

Starszy pracownik socjalny - mgr Dorota Lipińska
tel. służbowy: 74 867 35 93 w. 4

Telefon interwencyjny całodobowy: 725 557 655

Inspektor Ochrony Danych - Tomasz Koptyra
e-mail: biuro@koptyra.pl


Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1
57-300 Kłodzko, ul. dr Janusza Korczaka 1a

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2
57-300 Kłodzko, ul. dr Janusza Korczaka 1b

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3
57-300 Kłodzko, ul. dr Janusza Korczaka 1

Placówka opiekuńczo-Wychowawcza nr 4
57-300 Kłodzko, ul. dr Janusza Korczaka nr 1c

Aktualności

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

22.02.2022

 p.o. Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku informuje, że do konkursu zgłosiły się 4 osoby. Jedna osoba spełniła wymogi formalne.
W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko zastępcy dyrektora została wybrana Pani Monika Kotuła zam. w Kudowie Zdroju.Kandydatka podczas rozmowy wykazała się wysoką wedzą merytoryczną, kulturą osobistą. W ocenie członków komisji spełnia wymagania do zatrudnienia na stanowisko zastępcy dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku.

Ogłoszenie

21.02.2022

Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku zatrudni pracownika na stanowisku Pedagoga (1/2 etatu). Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Opublikowano:
14.11.2022 (13:17)
Monika Kotuła
Autor: Elżbieta Niepokój
Utworzono: 08.02.2016
Ilość wyświetleń: 46 243