bip.gov.pl
A A A K
BIP

Tryb działania

Centrum Administracyjne działąjące w godzinach urzędnowania w dni powszednie obsługuje placówki opiekuńczo-wychowawcze które działają całodobowo, przez cały rok, w okresie ferii ziomych i letnich oraz przerw świątecznych i sobotnio-niedzielnych.
Dzieci do placówek przyjmowane są o każdym czasie, przez całą dobę na podstaswie skierowania Starosty Powiatu Kłodzkiego wydanego zgodnie z orzeczeniem Sądu bądź na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych małotetniego.
Wychowankowie korzystają z  przepustek urlopowania na podstawie zgody wydanej przez właściwy sąd rodzinny i nieletnich.

Opublikowano:
19.02.2016 (17:18)
Elżbieta Niepokój
Autor: Elżbieta Niepokój
Utworzono: 16.02.2016
Ilość odsłon: 716
Wersja do druku