To jest wersja archiwalna z dnia 22.02.2016 (08:34) - zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: uzupełnienie informacji

Przyjmowanie spraw oraz sposób ich załatwiania

W sprawach należących do właściwości działania Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych można zwracać się drogą listową, pocztą elektroniczną oraz osobiście w godz. od 7.00 do 15.00 w dni powszednie.
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.
Sprawy załatwiane w formie pisemnej wychodzą na zewnątrz wyłacznie po podpisaniu przez Dyrektora CAPOW lub osobę upoważnioną do zastępstwa.

Nasz adres:
Cenrtum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
ul. dr J. Korczaka 1
57-300 Kłodzko
tel./fax:  74  867 35 93

         sekretariat        74  867 35 93 w. 11        e-mail: ela.niepokojnospam@nospamddkl.pl
         gł.księgowy       74  867 35 93 w. 14        e-mail: w.czerniaknospam@nospamddkl.pl
         pr.socjalny        74  867 35 93 w. 17
         kadry                 74  867 35 93 w. 19
         POW nr 1           74  867 35 93 w. 18
e-mail: dd-klnospam@nospampost.pl

Osoby zainteresowane osobistym kontaktem z Dyrektorem jednostki proszone są o uprzednie umówienie się.
W sprawie skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje w poniedziałki w godzinach od 11.00 do 15.00. rejestr skarg i wniosków prowadzi Starszy Administrator.

Podczas nawiązywania kontaktu w sprawach dotyczących wychowanków po godzinie 15.00 należy odczekac dłuższą chwilę, aż centrala telefoniczna przełączy połaczenie lub wybrać numer wewnętrzny 18 do Placówki Opiekńczo-Wychowawczej nr 1.

Opublikowano:
22.02.2016 (08:34)
Elżbieta Niepokój
Autor: Elżbieta Niepokój
Utworzono: 16.02.2016
Ilość wyświetleń: 710