bip.gov.pl
A A A K
BIP

Majątek


Decyzją Zarządu Powiatu Kłodzkiego nieruchomość o pow. 2.6708 ha zabudowana budynkami i budowlami przekazana została w trwały zarząd Centrum Administracyjnemu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku przy ul. Korczaka 1.
Majątek Centrum stanowi własność Powiatu Kłodzkiego i może być wykorzystany dla celów statutowych Centrum.

Stan mienia Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku według stanu na dzień 31 grudnia 2015
Majątek trwały netto: 1 211 907,28 zł w tym:
- grunty 0,- zł
- budynki, lokale, obiekty 1 127 109,98 zł
- urządzenia techniczne i maszyny 64 423,20 zł
- środki transportu 11 713,50 zł
- inne środki trwałe 8 660,60 zł

Opublikowano:
24.11.2016 (15:05)
Elżbieta Niepokój
Autor: Elżbieta Niepokój
Utworzono: 16.02.2016
Ilość odsłon: 1 056