Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

22.02.2022

 p.o. Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku informuje, że do konkursu zgłosiły się 4 osoby. Jedna osoba spełniła wymogi formalne.
W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko zastępcy dyrektora została wybrana Pani Monika Kotuła zam. w Kudowie Zdroju.Kandydatka podczas rozmowy wykazała się wysoką wedzą merytoryczną, kulturą osobistą. W ocenie członków komisji spełnia wymagania do zatrudnienia na stanowisko zastępcy dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku.


Ilość wyświetleń: 318
Opublikowano: 22.02.2022 (11:39)
Elżbieta Niepokój

« inne aktualności