Wyniki naboru na Zastępcę Dyrektora

03.01.2023

Dyrektor CAPOW informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Natalia Szczotka zamieszkała w Gorzanowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka podczas rozmowy wykazała się bardzo wysoką kulturą osobistą oraz wiedzą merytoryczną w zakresie funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ocenie członków posiada predyspozycje wymagane do pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora.

Pani Natalia Szczotka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Z zadanych pytań przez członków Komisji Rekrutacyjnej uzyskała maksymalną ilość punktów. Bardzo dobrze zaprezentowała się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.


Ilość wyświetleń: 1001
Opublikowano: 03.01.2023 (19:07)
Monika Kotuła

« inne aktualności